Regulamin uczestnictwa

Indoor Cycling Group

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH INDOOR CYCLING W GALACTIC FITNESS W PILE

 1. W zajęciach grupowych Indorr Cycling mogą uczestniczyć osoby w wieku od 15 roku życia.
 2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dobry stan zdrowia, bez przeciwskazań lekarskich. W sytuacji pogorszenia zdrowia instruktor prowadzący nie bierze odpowiedzialności.
 3. Uczestnikiem zajęć grupowych jest każda osoba, która uprzednio dokonała zakupu karnetu lub wejściówki, upoważniające do uczestnictwa w jednosce treningowej.
 4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uprzednio wcześniejsza rezerwacja miejsca, ze względu na ograniczoną liczbę sprzętu sportowego.
 5. Warunkiem odbycia się zajęć jest obecność co najmniej 3 uczestników. Przy mniejszej liczbie uczestników zajęcia nie odbędą się.
 6. Każde zajęcia rozpoczynają się punktualnie o wyznaczonej godzinie.
 7. Każdy uczestnik powinien posiadać strój sportowy, obuwie zmienne, ręcznik i wodę do picia.
 8. Instruktor prowadzący ma mozliwość dokonania zmiany godziny i terminu zajęć.
 9. Obowiązuje bezwzględny zakaz uczestnictwa w zajęciach będąc pod wpływem alkoholu lub innej zakazanej używki.
 10. Uczestnicy zajęć bezwzględnie podporządkowani są instruktorowi prowadzącemu.
 11. Każdą usterkę sprzętu sportowego należy zgłosić uprzednio przed zajęciami lub bezpośrednio po nich.
 12. Po ukończonych zajęciach uczestnik jest zobowiązany do przeprowadzenia zewnętrznej dezynfekcji użytkowanego sprzętu.