Zasady rezerwacji

ZASADY REZERWACJI MIEJSCA NA GRUPOWE ZAJĘCIA INDOOR CYCLING

  1. Rezerwacji miejsca na grupowe zajęcia można dokonać telefonicznie lub na miejscu.
  2. Każdy wykonany telefon w sprawie odwołania rezerwacji zostanie odnotowany podczas rozmowy.
  3. Każdą z rezerwacji można odwołać najpóźniej do pełnej godziny przed czasem rozpoczęcia zajęć w danym dniu, co daje możliwość powiadomienia uczestnika z listy rezerwowej.
  4. W przypadku nie odwołania rezerwacji i nieobecności na zajęciach, uczestnictwo zostaje zaliczone w cene karnetu.
  5. W przypadku, gdy uczestnik nie odwoła rezerwacji i nie pojawi sie na zajęciach, a uprzednio nie wykupi karnetu, zostanie wpisany na specjalną listę, gdzie dwukrotne wpisanie tej samej osoby będzie jednoznaczne z brakiem możliwości zapisu na listę stałą zajęć, tylko na listę rezerwową.
  6. Wszystkie osoby chetne na zajęcia, będące na liście rezerwowej, najpóźniej do godziny przed czasem rozpoczęcia zajęć powinny dokonać potwierdzenia wpisania ich na listę stałą. Gdy takiego potwierdzenia nie będzie, jest to jednoznaczne z rezygnacją uczestnictwa w danym dniu.
  7. Istnieje możliwość uczestnictwa w zajęciach bez dokonywania rezerwacji, w sytuacji gdy jest osoba chętna, a osoba z rezerwacji nie pojawiła sie na zajęciach bez zgłoszenia nieobecności. Czas oczekiwania wynosi 5 minut od czasu rozpoczęcia zajeć. W tej sytuacji osoba nieobecna nie ponosi kosztów uczestnictwa w zajęciach, gdy jest osoba chetna na jej miejsce.
  8. W sytuacji, gdy uczestnikiem zajeć jest pracownik jednej z firm współpracujących ze świadczeniodawcą np. PRESCO, Mini max, uczestnik taki po dokonanej rezerwacji nie zgłosi swojej nieobecności na zajęciach, wówczas jego firma ponosi koszt lub on sam.